Choose Color

+91 8124408794

+91 7550100920

Malayalam Pandit Syllabus

UNIT-I


Poetry (Ancient, Medieval and Modern)

 • 01Kannassa Ramayanam – Balakandam First 41 songs
 • 02Kaliya mardanam – Krishna Gadha
 • 03Sthree Parvam – Ezhuthachan
 • 04Kalyanasauganthikam – Kunchan Nambiar
 • 05Anveshnam – G.Sankarakurup
 • 06Sargasangeetham – Vayalar Ramavarma
 • 07Chinthavishtayaya Seetha – Kumaran Asan

UNIT-II


Novel & Short Stories

 • 01Marappavakal - Karoor Neelakantha Pillai
 • 02Mail Carrier - S.K.Pottekkad
 • 03Vasthuhara - C.V.Sreeraman
 • 04Dharmaraja - C.V.Raman Pillai
 • 05Chemmeen - Thakazhi Sivasankarapillai
 • 06Mathilukal - Vaikkom Mohd. Basheer

UNIT-III


Prose – non – Fiction

 • 01Isangalkkappuram - S.Guptam Nair
 • 02Pourasthyasahithya Darshnam - M.S.Menon
 • 03Balidweep - S.K.Pottekkad

UNIT-IV


History of Language & Literature

 • 01Keralapanineeyam Peedhika excluding Aksharamala and Varnavilkaram
 • 02Kairaliyude Kadha – N.Krishna Pillai (Chapters 2 to 11)

UNIT-V


Grammar and Elements of Sanskrit Grammar

 • 01Vibhakthi
 • 02Sandhivibhagam
 • 03Samasaprakaranam
 • 04Sree Ramodantham First 75 slokas
 • 05Kamadhenu – E.R.Bharatha Pisharodi
 • 06General Essay

UNIT-VI


Drama and Attakk

 • 01Nivatha kavacha Kalakeya Vadham - Kottayathu Thampuram
 • 02Malavikagnirnithram - Tr. A.R.Raja Raja Varma
 • 03Bhagna Bhavanam - N.Krishnapillai

UNIT-VII


Prosody & Alankarasastram

 • 01Vritamanjari – A.R.Rajarajavarma
  (Indravajra, Upendravajra, Upajathi, Vasantha Thilakam, Sragdhara, Sardoolavikreditam, Kakali, Kalakanchi, Keka, Annanada, Manjari, Tharangini, Nathonnatha, Pushpitagra)
 • 02Bhasha Bhooshanam – A.R.Rajarajavarma
  (Upama, Utpreksha, Roopakam, Depakam, Ullekham, Roopakathisayokthi, Arthantharanyasam, Kavyalingam, Slesham, Yamakam, Dristhantham, Udaatham, Samasokthi, Prathivasthoopama)

UNIT-VIII


Kerala History & Kerala Culture

 • 011. Kerala Charithram – A.Sreedhara Menon
  Chapters – 2, 4, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 27 & 28
 • 02Kerala Samskaram – A.Sreedhara Menon
  Excluding Chapters (4, 5, 14)

Note : Medium of Examination only in Malayalam